Himmelskupolen - en 3000 år gammal kalender av guld

Författare
Nils-Axel Mörner
(Nils-Axel Mörner, Bob G. Lind, Göran Henriksson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stjärnförlaget 2018 Sverige, Malmö 15 sidor illustrationer 30 cm 978-91-639-6640-8