Himmler Kleinbürger und Massenmörder

Författare
Heinrich Fraenkel
(Heinrich Fraenkel, Roger Manvell)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pawlak cop. 1981 Tyskland, Herrsching 259 sidor. 23 cm 3-88199-055-0