Histoire de la nation française T. 11, Histoire des arts

Författare
Gabriel Hanotaux
(Par Louis Gillet)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Soc. de l'Histoire Nationale 1922 Frankrike, Paris 648 sidor.