Histoire de la nation française T. 13 Vol. 2, Histoire des lettres, (De Ronsard a nos jours)

Författare
Gabriel Hanotaux
(Par Fortunat Strowski.)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Soc. de l'Histoire Nationale 1923 Frankrike, Paris 614 sidor.