Histoire de la nation française T. 14, Vol. 1, Histoire des sciences en France

Författare
Gabriel Hanotaux
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Soc. de l'Histoire Nationale 1924 Frankrike, Paris 619 sidor. : ill.