Histoire de la nation française T. 4, Vol. 2, Histoire politique, (De 1515 a 1804)

Författare
Gabriel Hanotaux
(Par Louis Madelin)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Soc. de l'Histoire Nationale 1924 Frankrike, Paris 590 sidor.