Histoire de la nation française T. 9, Histoire diplomatique 1515-1928

Författare
Gabriel Hanotaux
(Par René Pinon)
Språk
Franska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Soc. de l'Histoire Nationale 1929 Frankrike, Paris 646 sidor.