Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809 D. 1, Förra delen, med fyra kartor

Författare
Gustaf Adolph Montgomery
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindh 1842 Sverige, Örebro, Örebro xxviii, 296 sidor., [4] vikta kartor 8:o