Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809 D. 2, Sednare delen, med tre kartor

Författare
Gustaf Adolph Montgomery
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindh 1842 Sverige, Örebro, Örebro [2], 310 sidor., [3] vikta kartor 8:o