Historia öfver kriget emellan Sverige och Ryssland åren 1808-1809

Författare
Gustaf Adolph Montgomery
(Af Gust. Montgomery.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lindh 1842 Sverige, Örebro, Örebro 2 vol. ([2], xxviii, 300 vikta kartor [2], 310 sidor., [3] vikta kartor) 8:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan