Historia 1 - då, nu och sedan

Författare
(Sture Långström, Veronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg.)
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2011 Sverige, Lund, Polen 223 sidor. ill. 23 cm 978-91-44-07779-6
Studentlitteratur 2009 Sverige, Lund, Ungern 223 sidor. ill. 23 cm 1 CD 978-91-44-04568-9