Historia 1b 100p - Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Den lilla människan och de stora sammanhangen

Författare
Sture Långström
(Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur AB 2019 Sverige 208 sidor 30 cm 978-91-44-12684-5