Historia 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen (inklusive Historia 1a2)

Författare
(Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal, Susanna Hedenborg.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Studentlitteratur 2012 Sverige, Lund, Polen 83 sidor. 23 cm 978-91-44-06081-1
Studentlitteratur 2012 Sverige, Lund, Polen 434 sidor. ill. 24 cm 978-91-44-03791-2