Historia 4, Arbetsbok

Författare
Per Lindberg
(Per Lindberg, Göran Körner.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & kultur 2014 Sverige, Stockholm, Lettland 31 sidor. ill. 30 cm 978-91-27-43597-1
Natur & kultur 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 30 sidor. ill. 30 cm 978-91-27-42443-2
Natur & kultur 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 31 sidor. ill. 30 cm 978-91-27-42444-9
Natur & kultur 2012 Sverige, Stockholm, Lettland 31 sidor. ill. 30 cm 978-91-27-42445-6