Historia D. 1, Fjärde till sjätte skolåret

Författare
Sven Ulric Palme
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur och kultur 1956 Sverige, Stockholm 422 sidor. : ill.