Historia, Studiehandledning - åk 8

Författare
Hans Almgren
(Olle Andersson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber-Hermod 1993 Sverige, Malmö S. 3-54 sidor. 30 cm 91-23-94836-1, 91-40-60978-2
Liber-Hermod 1993 Sverige, Malmö 80 sidor. 30 cm 91-23-94931-7, 91-40-60979-0
Liber-Hermod 1993 Sverige, Malmö 135 sidor. : tab. 25 cm 91-23-94980-5
Hermod/Almqvist & Wiksell 1991 Sverige, Malmö 66 sidor. 30 cm 91-23-94678-4, 91-40-60977-4