Historia de baptismo, observationibus criticis, exegeticis et dogmaticis illustrata, quam venia max. v. ordinis theol. Ups. præside ... Er. Abrah. Almquist ... pro candidatura theologica p. p. ... Gustavus von Troil, docens in fac. theol. Pars prima. In audit. Gust. maj. die XIV Dec. MDCCCII

Författare
Erik Abraham Almquist
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1802 Sverige, Upsaliæ, litteris Joh. Fr. Edman, reg. acad. typogr 20 sidor. 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan