Historia de la Orden del Temple

Författare
Manuel Alberro
(Manuel Alberro.)
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folkets förl., Folkets förl. cop. 1995 Sverige, Uppsala, Uppsala [4] sidor., sidor. 9-385 ill. (vissa i färg), kartor 21 cm