Historia doctrinæ de s. coena. Cujus partem tertiam, ex speciali s:æ r:æ maj:ts gratia et ven. max. ven. fac. theol. Ups. p.p. mag. Matth. Hesselgren ... et Carolus Samuel Collnér, Roslagus. In audit. Gust. maj. d. 5 Junii 1802. H. s P. 3

Författare
Matthias Hesselgren
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1802 Sverige, Upsaliæ; litteris Joh. Fr. Edman, reg. acad. typogr [2] sidor., sidor. 31-40 4:o
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan