Historia genom kameraögat 1, Över alla gränser

Författare
Sven Ulric Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1958 Sverige, Stockholm 101 sidor. ill.