Historia genom kameraögat 2, Mot en ny värld

Författare
Sven Ulric Palme
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1959 Sverige, Stockholm S. 105-204 ill.
Tiden 1958- Sverige, Stockholm
Tiden 1958 Sverige, Stockholm 101 sidor. ill.