Historic events 1839-1939

Författare
Helmut Gernsheim
(Helmut Gernsheim, Alison Gernsheim)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 Storbritannien, London 254 sidor.