Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht, Minrebroeder binnen die Stadt van Brugghe - Inde welcke warachtelijck verhaelt wert de Discipline en secrete Penitentie oft Geesselinghe... de welcke veroorsaeckt hebben seer veel wonderlijcke Sermoonen... ooe twee vermaen brieuen van Stephanus Lindius... met... Pasquille en Refereynen

Författare
Jan de Casteele
Språk
Nederländska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1596 Nederländerna, Amsterdam