Historien ger styrka och framtidstro - Jönköpings lantmän 80 år : 1909-l989

Författare
(Sammanställd av Kjell-Åke Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Jönköpings lantmän 1990 Sverige, Jönköping 28 sidor. : ill. 21 cm