Historier från mitt hörnbord

Författare
Carl Henrik Svenstedt
(Carl Henrik Svenstedt.)
Genre
Novell, Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Högman i samarbete med ABF, Enskede offset 1998 Sverige, Sollentuna, Stockholm 63 sidor. 21 cm