Historier om flickan och ärtorna - ett möte med Elisabeth Bergstrand-Poulsens novell "Hjältemod"

Författare
(Redaktion: Melsene Laux.)
Genre
Noveller, Novell
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet, Psilanders grafiska 2015 Sverige, Långasjö, Karlskrona 60 sidor. ill. 25 cm