Historieundervisningens byggstenar - : grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik

Denna grundläggande bok i ämnesdidaktik visar hur historieläraren i grundskolan och på gymnasiet kan möta ett förändrat undervisningsuppdrag, där ett ökat inslag av elevaktiva arbetsmetoder blir en nödvändighet. Boken rymmer en mängd konkreta exempel på hur eleven tillsammans med läraren kan lära sig historia på ett spännande, kreativt och kritiskt sätt. Alla exempel grundas i en tydlig didaktisk teori som visar hur eleven kan uppfylla läroplanens och kursplanens krav. Priset gäller för varje separat artikel i serien.

Författare
Magnus Hermansson Adler
(Magnus Hermansson Adler.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber 2014 Sverige, Stockholm, Kina 299 sidor. ill. 21 cm 978-91-47-10660-8
Liber 2009 Sverige, Stockholm, Egypten 248 sidor. ill. 22 cm 978-91-47-09329-8
Liber, Elander Berling 2004 Sverige, Stockholm, Malmö 224 sidor. 23 cm