Historik över Svenska musikerförbundets avdelning 1:s Stockholm verksamhet under åren 1906-1946

Författare
Nils Dalin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
O. Eklund 1947 Sverige, Stockholm 58 sidor.,1 pl.-bl. : ill.