Historisk forskning om Rösta, Villberga socken, Trögd, Uppland

Författare
Otto Helander
(Otto Helander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
O. Helander 1992 Sverige, Solna 96 sidor. ill., faks., kartor 30 cm