Historisk forskning om Torsvi socken och några grannsocknar i Trögd, Uppland, Bilaga - ett bidrag till Enabygdens historia

Författare
Otto Helander
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
O. Helander 1990 Sverige, Solna [1] sidor., sidor. 3-25