Historisk forskning om Torsvi socken och några grannsocknar i Trögd, Uppland - ett bidrag till Enabygdens historia

Författare
Otto Helander
(Otto Helander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
O. Helander 1990 Sverige, Solna 244 sidor. ill. (vissa i färg), faks., kartor 30 cm
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan