Historisk forskning om Unnesta by, Hacksta socken, Trögd Uppland

Författare
Otto Helander
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
O. Helander 1989 Sverige, Solna 177, 7 sidor. : ill., faks., kartor