Historisk tabell öfwer swenska konungar ifrån Ynglinga-ätten intill närwarande tid. Sjette förbättrade upplagan. Mariefred, Collin & comp., 1826

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1826 Sverige, Mariefred 24 sidor. 8:o(4).