Historiska instrument i Lund

Författare
John Tandberg
(J. G.Tandberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1922 Sverige, Stockholm S.194-211