Historiska rättskällor i konflikt - en introduktion i rättshistoria

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å. Modéer.)
Målgrupp
Vuxen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
TPB 2012 Sverige, Johanneshov 1 CD-R 4 3/4 tum
Santérus 2010 Sverige, Stockholm, Tyskland 227 sidor. 22 cm 978-91-7359-042-6