Historiska reflexioner kring Husby-Sjutolfts sn. Trögd Uppsala län

Författare
Otto Helander
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
198-?- Sverige, Solna 2 vol.
198-? Sverige, Solna 145 sidor. : ill.