Historiskt om alkohol

Författare
Sven Ulric Palme
(Sven Ulric Palme.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. nykterhetsfrämjandet, Stålhammar/Zetterqvist 1959 Sverige, Stockholm, Linköping 30 sidor.