Hjälpmedel vid ridning med handikappade ryttare

Författare
Charlotte von Arbin
(Sammanställd av Charlotte von Arbin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kikkuli cop. 2001 Sverige, Färentuna 1 CD-ROM : färg 91-89610-01-6