Hjälpmedelsboken - från grundskolan till gymnasiet : för pedagoger och föräldrar till elever med behov av kognitivt stöd

Författare
Gunilla Gerland
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pavus utbildning 2014 Sverige, Enskededalen 116 sidor. : ill. 29 cm 978-91-976660-8-4
Pavus utbildning 2011 Sverige, Enskededalen, Estland 96 sidor. ill. 29 cm 978-91-976660-5-3