Hjältar i en annan värld - om ett äventyrligt pedagogiskt arbetssätt : upplevelsebaserad utepedagogik för hållbar utveckling

Författare
(Kristian Almqvist ...)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
FoU Malmö-utbildning 2011 Sverige, Malmö 38 sidor. : ill. 978-91-979242-2-1