Hjärnboll - fotbollsspelares okända intelligens

Författare
Torbjörn Vestberg
(Torbjörn Vestberg, Predrag Petrović & Thomas Lerner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & kultur 2018 Sverige, Stockholm 207 sidor illustrationer 22 cm 978-91-27-82257-3
Natur & Kultur nnnn 978-91-27-82317-4