Hjärtats fröjd och glädje - med Guds ord som vägvisare genom livet

Hjärtats fröjd och glädje

Tillit till Guds Ord kallas numera ofta

och anses medföra trångsynthet och lagiskhet. Den här bokens genomgående tema är att trohet mot Guds Ord tvärtom ger människor hjälp att orientera sig i tillvaron och bidrar till ökad meningsfullhet och livsglädje. Boken innehåller ett urval föredrag, föreläsningar och bibelförklaringar över olika ämnen, tex bibelsyn, gudsuppfattning, människosyn, manligt och kvinnligt i hem och församling, kristen äktenskaps- och familjesyn. På mångas önskemål kommer dessa ut i bokform. Författarnas andliga hemvist i den laestadianska väckelserörelsen visar sig i att hänvisningar ofta görs till Lars Levi Laestadius och andra lärare i rörelsen

Författare
Maj-Lis Palo
(Maj-Lis och Birger Palo)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Biblioteca Laestadiana 2006 Sverige, Haparanda 221 sidor. 20 cm 974124-0-6 (Invalid)