Hjärup 21:38 - Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, Hjärup 21:38, fornlämning Uppåkra 26 : fördjupad arkeologisk undersökning

Författare
Katalin Schmidt Sabo
(Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Anna Broström och Ola Magnell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Syd), Riksantikvarieämbetet 2013 Sverige, Lund 26 sidor. ill.