Hjärup 9:8 inom Hjärups gamla bytomt - översiktlig förundersökning på gårdsläge nr 6 och 12 : Skåne, Uppåkra socken, Hjärup 9:8, RAÄ 26:1, Staffanstorps kommun, Dnr 422-1052-2008 : arkeologisk förundersökning 2008

Författare
Katalin Schmidt Sabo
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Avdelningen för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet 2008 Sverige, Lund 23 sidor. : ill.