Hjärup 9:8 - en vikingatida storgård samt äldre och yngre lämningar : Skåne, Staffanstorps kommun, Uppåkra socken, RAÄ 26:1 & 42 : Dnr 422-2517-2008 & 423-4027-2009 : detaljerad arkeologisk förundersökning (FU 2) 2009 & särskild arkeologisk undersökning (SU) 2009

Författare
Katalin Schmidt Sabo
(Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Torbjörn Brorsson & Mikael Larsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Syd), Riksantikvarieämbetet 2011 Sverige, Lund 71 sidor. : ill.