Hjälmsänga - den åttonde dokumentationen av byar i Rydaholm

Författare
(Redaktionskommitté: Ingvar Johansson ... Folke Davidson, foto Lars Sävrup, teckningar.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rydaholms hembygdsfören., All-kopia 1998 Sverige, Rydaholm, Växjö 210 sidor. ill. 30 cm