Hjalmar Branting och hans livsgärning 1 - Uppl. utg. av SocialDemokraten. 21:a-30:e tus

Författare
Zeth Höglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1934 Sverige, Stockholm 559 sidor. : ill
Social-Demokraten 1934 Sverige, Stockholm 559, sidor. : ill.
Tiden 1928 Sverige, Stockholm 558 sidor. : ill.