Hjalmar Branting och hans livsgärning D. 2, statsmannen

Författare
Zeth Höglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Social-Demokraten 1934 Sverige, Stockholm 528, sidor. : ill.
Tiden 1929 Sverige, Stockholm 527 sidor. : ill.