Hjalmar Branting och hans livsgärning

Författare
Zeth Höglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden 1939 Sverige, Stockholm 660 sidor. : ill.
1934 Sverige, Stockholm ill.
Social-Demokraten 1934 Sverige, Stockholm 559, sidor. : ill.
Tiden 1929 Sverige, Stockholm 527 sidor. : ill.
Tiden 1928-1929 Sverige, Stockholm 2 vol.
Tiden 1928 Sverige, Stockholm 558 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan