Hjeltedåd - berättelse från 30-åriga kriget

Författare
Jon Olof Åberg
(Af J.O. Åberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karl Gustafsson 1889 Sverige, Stockholm 46 sidor.
Karl Gustafsson, Björkman 1889 Sverige, Stockholm, Stockholm 46 sidor.